Make your own free website on Tripod.com
 

MEMBUAT KATA LALUAN


 
 
Penerangan : Arahan ini akan melindungi sesebuah laman yang hendak dilindungi dengan menyuruh pelawat memasukkan kata laluan sebelum pergi ke laman tersebut. Arahan JavaScript ini tidak selamat bagi melindungi laman yang benar-benar sulit kerana pelawat dapat mengetahui kata laluan melalui kod punca laman tersebut.
 
Contoh : Klik di sini untuk melihat contoh
Masukkan green sebagai kata laluan.

Arahan :

1. Masukkan arahan di bawah  di bahagian <HEAD> ke dalam laman yang hendak di lindungi.

<HEAD>
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--------hide

var password;

var pass1="green";

password=prompt('Sila masukkan kata laluan',' ');

if (password==pass1)
  alert('Selamat Datang!');
else
   {
    window.location="invalid_pass.htm";
    }

//----------->
</SCRIPT>
</HEAD>

2. Buatkan satu laman dan savekan sebagai invalid_pass.htm supaya apabila pelawat memasukkan kata laluan yang salah mereka akan di bawa ke laman ini.

3. Anda boleh mengubah kata laluan pada arahan bergaris di atas