Make your own free website on Tripod.com
 

Arahan JavaScript merupakan satu pengaturcaraan yang menjadikan laman anda lebih menarik dengan pelbgai fungsi. Seperti juga arahan HTML arahan JavaScript mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Setiap arahan JavaScript akan di mulai dengan tag <SCRIPT language="JavaScript"> dan diakhiri dengan tag penutup </SCRIPT>. Setiap arahan JavaScript adalah sensitif kerana perbezaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil boleh menimbulkan masalah. 

Di dalam tutorial ini anda akan mempelajari bagaimana hendak :-